• Posted: 26 มิถุนายน 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,999 ครั้ง

กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

กำหนดการรับชุดนักศึกษา ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563

ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

รายละเอียดเพิ่มเติมในเอกสาร PDF

>>> Download PDF  <<<