• Posted: 19 สิงหาคม 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,759 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศ