• Posted: 24 สิงหาคม 2563
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 2,494 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 /2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย  ครั้งที่ 1 /2563 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)