• Posted: 07 ตุลาคม 2563
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 1,168 ครั้ง

ด่วน! แจ้งเรื่องดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดําเนินการย้ายสายไฟฟ้า วันที่ 8 ตุลาคม 2563

ตามที่งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ ได้รับแจ้งจากการไฟฟ้า จังหวัดมหาสารคามว่าจะมีการดับไฟฟ้าแรงสูงเพื่อดําเนินการย้ายสายไฟฟ้า ในวันที่ 8 ตุลาคม 2553 เวลา 8.30 – 16.30 น. เพื่อดําเนินการรื้อย้ายสายไฟ ต่อสาย เชื่อมสาย และพาดสายไฟใหม่บริเวณโครงการก่อสร้างด้านหน้ามหาวิทยาลัย

ซึ่งการดับไฟเพื่อดําเนินการดังกล่าว จะมีอาคารที่ได้รับผลกระทบคือ อาคารศูนย์แพทย์ราชภัฏ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สนาม 3 อาคารกองพัฒนานักศึกษา อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคารเรียนคณะเกษตรและเทคโนโลยี (อาคาร 35) อาคารโรงยิมเก่า สนามมวยยอดยิ่ง และอาคารศูนย์กีฬาในร่ม

จึงแจ้งมาให้ทราบโดยทั่วกัน

กลุ่มงานอาคารสถานที่และบริการ งานไฟฟ้าและโทรศัพท์ โทรภายใน 777,444
คุณรัตติกาล  081-0616346