• Posted: 12 พฤศจิกายน 2563
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 4,919 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้งที่ 2/25623

มหาวิทยาลัยเปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ระหว่าง วันที่ 23 – 27 พฤศจิกายน 2563 เวลา 08.30 – 12.00 น. และ 13.00 - 15.00 น. เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4371-3060 หรือ https://www.facebook.com/personnel.rmu ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามประกาศแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดใบสมัคร