• Posted: 22 กุมภาพันธ์ 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,204 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564  

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซึ่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564