• Posted: 08 มีนาคม 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 824 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564