• Posted: 18 พฤษภาคม 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 2,290 ครั้ง

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2564

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม มีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย จ้างด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน เพื่อปฏิบัติงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม รายละเอียดดังต่อไปนี้

1. อาจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะครุศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา 2. อาจารย์ หลักสูตรสาขาวิชาปรัชญา สังคมและวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา