• Posted: 29 มิถุนายน 2564
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 376 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564

ประกาศคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2564