• Posted: 19 สิงหาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 750 ครั้ง

Reinventing-RMU ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่ม 3 วันที่ 18 ส.ค. 64

ประมวลภาพกิจกรรม กลุ่มที่ 3 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากรเน้นสมรรถนะ มรม.
โครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University)
วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ณ ห้องประชุมโกเมน ชั้น 3 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพสวนวรุณ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม