• Posted: 03 กันยายน 2564
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,164 ครั้ง

แก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 เฉพาะสาขาวิชา

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ได้มีประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 ฉบับลงวันที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2564 นั้น เนื่องจากเกิดข้อคลาดเคลื่อนในรายละเอียดบัญชีแนบท้ายประกาศ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 7/2564 มหาวิทยาลัยจึงแก้ไขรายละเอียดแนบท้ายประกาศ คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ นอกนั้นให้คงไว้ดังเดิม