• Posted: 20 ธันวาคม 2564
  • By: งานประชาสัมพันธ์
  • เปิดอ่าน: 2,249 ครั้ง

ตรวจสอบรายชื่อรับบัตรนักศึกษา (รอบที่ 2) 21-24 ธันวาคม 2564

สิ่งที่ต้องเตรียมมาด้วย
1. บัตรประชาชน
2. โทรศัพท์มือถือ (เพื่อยืนยันตัวตน)

รับบัตรที่ ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (อาคาร 15 ชั้น) เวลา 08.30-16.30 น.

คลิกที่ URL เพื่อดูรายชื่อ https://docs.google.com/spreadsheets/d/1rKIug9QzVfT_a7isJRSepsHsIOKOCHaR/edit