• Posted: 11 พฤษภาคม 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 571 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงาราชการทั่วไป ครั้งที่ 2/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ในวันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 สถานที่สอบและรายละเอียดการสอบแข่งขันตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้