• Posted: 14 มิถุนายน 2565
  • By: Webmasters ศูนย์คอมพิวเตอร์
  • เปิดอ่าน: 617 ครั้ง

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ประชาสัมพันธ์ กำหนดการรับชุดนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบเพิ่มเติม)

ระหว่างวันที่ 15- 18 มิถุนายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 15.00 น. บริเวณชั้น 1 หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

โดยให้นักศึกษา นำเอกสารใบสั่งจองชุดนักศึกษา พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนมาติดต่อรับชุดนักศึกษา 

กำหนดการตามเอกสารแนบพร้อมนี้