• Posted: 17 มิถุนายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 729 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2565

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามจะดำเนินการคัดเลือก (ประเมินความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง) ในวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถานที่คัดเลือกและรายละเอียดการคัดเลือกตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้