• Posted: 07 กรกฏาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,565 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

ประกาศคณะกรรมการบริหารหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ เรื่อง แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เข้าเป็นพนักงานหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม