• Posted: 12 กรกฏาคม 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,252 ครั้ง

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2565

ประกาศคณะกรรมการสรรหาอธิการบดี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาผู้มีคุณสมบัติสมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม พ.ศ.2565