• Posted: 06 กันยายน 2565
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 1,029 ครั้ง

ประกาศเปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2565 ภาคประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

เนื่องจากในวันดังกล่าวมหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2560 – 2562 จึงให้เปลี่ยนแปลงวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จากเดิม วันที่ 14 กันยายน 2565 เป็น วันที่ 15 กันยายน 2565 รายละเอียดตามประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 4/2565 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ลงวันที่ 6 กันยายน 2565