• Posted: 22 กันยายน 2565
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 1,045 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565 เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งผู้แทนบุคลากร ตำแหน่งวิชาการ ซึ่งทำหน้าที่สอนและวิจัย เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม (ก.บ.ม.) พ.ศ.2565 เพิ่มเติม