• Posted: 10 พฤศจิกายน 2566
  • By: ฝ่ายบริหารงานบุคคล
  • เปิดอ่าน: 402 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เพิ่มเติม

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง แก้ไขรายละเอียดประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 2/2566 เพิ่มเติม