• Posted: 22 เมษายน 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 498 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้ง 1/2567 ความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานโรงเรียนสาธิต ครั้ง 1/2567 ความความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)