• Posted: 02 พฤษภาคม 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 922 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1 / 2567 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 1 / 2567 ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)