• Posted: 14 พฤษภาคม 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 941 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทพนักงานมหาวิทยาลัย ครั้งที่ 1/2567 ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง