• Posted: 28 พฤษภาคม 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 885 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ประเภทลูกจ้างชาวต่างประเทศ ครั้งที่ 1/2567