• Posted: 11 มิถุนายน 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 306 ครั้ง

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา่ ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2567

รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์การสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไปและภาคความรู้ความสามารที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา่ ประเภทพนักงานประจำตามสัญญา ครั้งที่ 3/2567