• Posted: 20 มิถุนายน 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 746 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหาร ตำแหน่งผู้อำนวยการกองหรือเทียบเท่า