• Posted: 01 กรกฏาคม 2567
  • By: m.nakharin
  • เปิดอ่าน: 651 ครั้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2567

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง รายชื่อข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ระดับดีมาก ตามผลการประเมินการปฏิบัติราชการ  ประจำปีงบประมาณ 2567