• Posted: 10 กรกฏาคม 2567
  • By: นายประดิษฐ์ศักดิ์ ผุดวัฒน์
  • เปิดอ่าน: 95 ครั้ง

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2566 อนุมัติจบวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 20 คน (รอบเดือนมิถุนายน 2567)

รายชื่อนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ผู้ที่ได้จัดทำวิทยานิพนธ์และค้นคว้าอิสระครบสมบูรณ์ทุกกระบวนการ ประจำปีการศึกษา 2566
อนุมัติจบวันที่ 28 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567 จำนวน 20 คน (รอบเดือนมิถุนายน 2567)